Політика конфіденційності

Ця Політика конфіденційності персональної інформації (далі — Політика) діє стосовно всієї інформації, яку proger.com.ua, може отримати про користувача під час використання ним будь-якого з сайтів, сервісів, служб, програм та продуктів proger.com.ua (далі - Сервіси, Сервіси та Продукти proger.com.ua). Згода користувача на надання персональної інформації, надана їм відповідно до цієї Політики в рамках відносин з однією з осіб, що входять до proger.com.ua, поширюється на всі особи, які входять до proger.com.ua.
Використання Сервісів та Продуктів proger.com.ua означає беззастережну згоду користувача з цією Політикою та зазначеними в ній умовами обробки його персональної інформації, у разі незгоди з цими умовами користувач повинен утриматися від використання Сервісів та Продуктів.

1. Персональна інформація користувачів, яку отримує та обробляє proger.com.ua

1.1. В рамках цієї Політики під «персональною інформацією користувача» розуміються:
1.1.1. Персональна інформація, яку користувач надає про себе самостійно під час реєстрації (створення облікового запису) або в процесі використання Сервісів та Продуктів, включаючи персональні дані користувача. Обов'язкова для надання послуг (надання послуг) інформація позначена спеціальним чином. Інша інформація надається користувачем на його розсуд.
1.1.2 Дані, які автоматично передаються Сервісам proger.com.ua у процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої користувача програмного забезпечення, у тому числі IP-адреса, інформація з cookie, інформація про браузер користувача (або іншу програму, за допомогою якої здійснюється доступ до Сервісів), час доступу, адреса сторінки, що запитується.
1.1.3 Інша інформація про користувача, збирання та/або надання якої визначено в Регулюючих документах окремих Сервісів та Продуктів proger.com.ua.
1.2. Ця Політика застосовується лише до Сервісів та Продуктів proger.com.ua. proger.com.ua не контролює і не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайтах proger.com.ua, у тому числі в результатах пошуку. На таких сайтах у користувача може збиратися або запитуватись інша персональна інформація, а також можуть здійснюватися інші дії.
1.3. proger.com.ua у загальному випадку не перевіряє достовірність персональної інформації, що надається користувачами, і не здійснює контроль за їх дієздатністю. Однак proger.com.ua виходить з того, що користувач надає достовірну та достатню персональну інформацію з питань, що пропонуються у формі реєстрації, та підтримує цю інформацію в актуальному стані.

2. Цілі збору та обробки персональної інформації користувачів

2.1. proger.com.ua збирає та зберігає лише ті персональні дані, які необхідні для надання Сервісів та Продуктів, а також надання послуг (виконання угод та договорів з користувачем).
2.2. Персональну інформацію користувача proger.com.ua може використовувати в таких цілях:
2.2.1. Ідентифікація сторони в рамках угод та договорів з proger.com.ua;
2.2.2. Надання користувачеві персоналізованих Сервісів та Продуктів;
2.2.3. Зв'язок з користувачем, у тому числі направлення повідомлень, запитів та інформації щодо використання Сервісів та Продуктів, надання послуг, а також обробка запитів та заявок від користувача;
2.2.4. Поліпшення якості Сервісів та Продуктів, зручності їх використання, розробка нових Сервісів, Продуктів та послуг;
2.2.5. Таргетування рекламних матеріалів; 2.2.6. Проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

3. Умови обробки персональної інформації користувача та її передачі третім особам

3.1. proger.com.ua зберігає персональну інформацію користувачів відповідно до внутрішніх регламентів конкретних сервісів.
3.2. Щодо персональної інформації користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання користувачем інформації про себе для спільного доступу до необмеженого кола осіб. При використанні окремих Сервісів та Продуктів користувач погоджується з тим, що певна частина його персональної інформації стає загальнодоступною.
3.3. proger.com.ua має право передати персональну інформацію користувача третім особам у таких випадках:
3.3.1. Користувач висловив свою згоду на такі дії;
3.3.2. Передача необхідна в рамках користування користувачем певного Сервісу або для надання послуги користувачу;
3.3.3. Передача передбачена українським чи іншим застосовним законодавством у межах встановленої законодавством процедури;
3.3.4. Така передача відбувається в рамках продажу або іншої передачі бізнесу (повністю або в частині), при цьому до набувача переходять усі зобов'язання щодо дотримання умов цієї Політики стосовно отриманої ним персональної інформації;
3.3.5. З метою забезпечення можливості захисту прав та законних інтересів proger.com.ua або третіх осіб у випадках, коли користувач порушує Угода користувача сервісів та продуктів proger.com.ua.
3.4. При обробці персональних даних користувачів proger.com.ua керується законом України «Про захист персональних даних».
4. Заходи, які застосовуються захисту персональної інформації користувачів. proger.com.ua вживає необхідних та достатніх організаційних та технічних заходів для захисту персональної інформації користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб.

5. Зміна Політики конфіденційності. Застосовне законодавство

5.1. proger.com.ua має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності. При внесенні змін до поточної редакції вказується дата останнього оновлення. Нова редакція Політики набирає чинності з її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики. Редакція, що діє, завжди знаходиться на сторінці за адресою https://proger.com.ua/about/privacy-policy/
5.2. До цієї Політики та відносин між користувачем та proger.com.ua, що виникають у зв'язку із застосуванням Політики конфіденційності, підлягає застосуванню закон України.

6. Зворотній зв'язок. Запитання та пропозиції

Всі пропозиції чи питання щодо цієї Політики слід повідомляти в Службу підтримки користувачів proger.com.ua (або по контактам компанії).
file_download Завантажити Модуль Маркет
file_download Завантажити Модуль Маркет