Угода користувача

Важливо! Перед початком використання наших модулів Модуль Маркета, продуктів та послуг (далі — Продукти) уважно ознайомтеся з умовами їх використання, які містяться в Угоді. Будь-який початок використання Продуктів означає належний висновок Угоди та Вашу повну згоду з усіма її умовами. Якщо Ви не погоджуєтесь беззастережно прийняти умови Угоди, Ви не маєте права використовувати наші Продукти. Продукти призначені для використання в цілях, пов'язаних із здійсненням підприємницької чи іншої економічної, у тому числі некомерційної діяльності.

Дана ліцензійна угода з кінцевим користувачем (далі — Угода) є юридично обов'язковою угодою, що укладається між proger.com.ua  і Вами — Кінцевим користувачем (фізичною особою, що діє від свого імені та у своїх інтересах, або юридичною особою).

1. Послуги та Продукти

1.1. Модуль — програма (як загалом, так і її компоненти), що є представленою в об'єктивній формі сукупністю даних і команд, у тому числі, вихідного тексту, бази даних, аудіовізуальних творів, включених proger.com.ua до складу зазначеної програми, а також будь-яка документація щодо її використання.

1.2. Використання Модуля — відтворення однієї копії Модуля за допомогою запуску в порядку, визначеному користувальницькою (технічною) документацією та Угодою.

1.3. Технічна підтримка — заходи, що здійснюються proger.com.ua у встановлених ним межах та обсягах для забезпечення функціонування Модуля, включаючи інформаційно-консультаційну підтримку.

1.4. Портал — інформаційний ресурс (сайт) з унікальним ідентифікатором, в який інтегрується Продукт (як Модуль) з його базами даних, компонентами, шаблонами компонентів , документацією та іншими даними, що належать Продукту (Модулю).

1.5. Адміністратор (Адміністратор Порталу) — фізична особа, наділена особливими правами з управління Порталом, та (або) яка є Кінцевим користувачем або чинна від імені та на користь Кінцевого користувача.

1.6. Авторизований користувач — користувач, зареєстрований Адміністратором Порталу на Порталі (Сайте) і авторизований у ній як мінімум один раз.

2. Предмет угоди

2.1. Ця угода надає Вам право використання (просту невиключну ліцензію) Продукту в рамках його функціональних можливостей без права субліцензування третім особам.

2.2. Угода укладається до або безпосередньо в момент початку використання Продукту і діє протягом терміну його правомірного використання Адміністратором Порталу в межах терміну дії авторського права на неї за умови дотримання вимог та обмежень , встановлених у Угоді.

3. Авторські права

3.1. Продукт (Модуль) а також його компоненти є результатом інтелектуальної діяльності та об'єктом авторських прав proger.com.ua.

3.2. Алгоритми роботи Продукту (Модуля) та його вихідні коди (у тому числі їх частини) є комерційною таємницею. proger.com.ua. Будь-яке їх використання або використання Продукту (Модуля) на порушення умов Угоди розглядається як порушення прав proger.com.ua і є достатньою підставою для позбавлення Адміністратора Порталу наданих за Угодою прав.

3.3. proger.com.ua гарантує, що володіє всім необхідним обсягом прав на Продукту (< b>Модуль) для надання їх Адміністратору Порталу, включаючи документацію до Програми.

3.4. Авторські права на  Продукт (Модуль) регулюються та захищені законодавством України про інтелектуальну власність та нормами міжнародного права. Відповідальність порушення зазначених прав настає відповідно до чинним законодавством України.

3.5. Цією Угодою Адміністратору Порталу не надаються жодні права на використання Товарних Знаків та Знаків Обслуговування proger.com.ua і/або його партнерів.

3.6. Адміністратор Порталу має право змінювати, додавати або видаляти файли Продукту (Модуля) тільки у випадках, передбачених законодавством України про авторське право.

3.7. Адміністратор Порталу не може ні за яких умов видаляти або робити малопомітними інформацію та відомості про авторські права, права на товарні знаки чи патенти, зазначені у Продукті (Модулі).

3.8. Угода не надає право власності на Продукт (Модуль) і його компоненти, а тільки право використання Продукту (Модуля)  >і його компонентів відповідно до умов Угоди.

3.9. Адміністратор Порталу не може копіювати, поширювати Продукт (Модуль) і його компоненти, або здавати Продукт (Модуль)  в аренду/прокат. Адміністратору Порталу не дозволяється використовувати Продукт (Модуль)  будь-яким способом, якщо таке використання суперечить або призводить до порушення Угоди або чинної законодавства України.

4. Умови використання Продукту (Модуля) та обмеження

4.1. Адміністратору Порталу надається право інтегрувати одну копію Продукту (Модуля) на один Портал (Сайт) для однієї компанії.

4.2. Адміністратор порталу розуміє та погоджується з тим, що всі дії, вчинені Авторизованими користувачами в рамках або з використанням продукту (Модуля) вважаються здійсненими Адміністратором порталу та на нього покладається відповідальність за такі дії.

4.3. Адміністратору Порталу не дозволяється використовувати Продукт (Модуль) будь-яким способом, якщо таке використання суперечить або призводить до порушення чинного законодавства України.

4.4. Для підвищення якості функціонування Продукту (Модуля), в тому числі створення більш зручного інтерфейсу, proger.com.ua  залишає за собою право на деяких випадково вибраних Порталах збирати дані про сценарії використання Продукту (Модуля) у перші 72 години після встановлення Продукту (Модуля) на Портал, які повністю видаляються через 15 днів. proger.com.ua  визнає цю інформацію конфіденційною та забезпечує захист від несанкціонованого доступу та використання.

5. Технічна підтримка

5.1. proger.com.ua здійснює Технічну підтримку Адміністратору Порталу (за винятком безкоштовної ліцензії) з питань, пов'язаних з функціональністю Продукту (Модуля) у режимі форуму у розділі Техпідтримка (Модуль Маркет).

5.2. Стандартна Технічна підтримка здійснюється без виплати додаткової винагороди.

5.3. Для здійснення Технічної підтримки proger.com.ua вправі вимагати від Адміністратора Порталу надання інформації щодо даних облікового запису, технічних характеристик обладнання та іншу необхідну для надання Технічної підтримки інформацію.

5.4. proger.com.ua має право призупинити або заблокувати Технічну підтримку для конкретного Портала у разі порушення Адміністратором порталу або Авторизованим користувачем умов Регламенту.

6. Контактна інформація та повідомлення

6.1. proger.com.ua визнає належною контактною особою з боку Кінцевого користувача Адміністратора порталу.

6.2. Звернення з умов Угоди та Технічної підтримки приймаються через форум, який розміщений в мережі Інтернет за адресою https://proger.com.ua/forums/forum25/.

6.3. proger.com.ua може надсилати Вам юридично значущі повідомлення шляхом направлення на контактну адресу електронної пошти Адміністратора Порталу .

file_download Завантажити Модуль Маркет
file_download Завантажити Модуль Маркет